Gói biểu tượng Windows 11 Icon Pack Fix v2 cho Windows 10

Mô tả

Gói biểu tượng Windows 11 Icon Pack Fix v2 cho Windows 10

Gói biểu tượng Windows 11 dành cho Windows 10 thay đổi toàn bộ biểu tượng hệ thống và thư mục cho Windows 10

Icon Pack fix has been ported from Windows 11 IoT Enterprise 2022
Windows 11 IoT Enterprise Dev. Insider Preview Build 22557
[File Explorer] File Explorer will now show previews of items within folders.
Folders now show previews of the contents within them in File Explorer.
Folder preview
File Explorer will now show previews of the items stored within a folder
such as a folder full of photos. That, too, had been missing in Windows 11

7tsp Icon Pack for Windows 10 19h1-21h2
Please do not run this Icon Pack on w7 w8 w10 TH2-RS5!
This Icon Pack has been created only for Windows 10
Windows 10 19h1 19h2 20h1 20h2 21h1 21h2
with new .mun files located in the
C:\Windows\SystemResources directory

 

MUA ỦNG HỘ

Content missing

Likes:
0 0
Views:
30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *