Gói biểu tượng Windows 10X ( We10X) v2 cho Windows 10/11

Mô tả

Gói biểu tượng Windows 10X ( We10X) v2 cho Windows 10/11

Bộ cài các biểu tượng Windows 10X ( We10X) v2 thay đổi icon hệ thống và thư mục cho Windows 10/11

+ Extra
– Preview.png
Pack.ini
+ Resources
– imageres.dll.mun.res
– imagesp1.dll.mun.res
– shell32.dll.mun.res
– zipfldr.dll.mun.res

 

MUA ỦNG HỘ

Content missing

Likes:
0 0
Views:
30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *