Gói biểu tượng Papirus cho Windows 10/11

Mô tả

Gói biểu tượng Papirus cho Windows 10/11

Bộ cài gói biểu tượng ( iconpack ) Papirus thay đổi biểu tượng hệ thống và thư mục cho Windows 10/11

File list

+ Papirus Icon Theme by niivu
– 7tsp Papirus Black.7z.remove
– 7tsp Papirus Blue.7z.remove
– 7tsp Papirus Blue Grey.7z.remove
– 7tsp Papirus Brown.7z.remove
– 7tsp Papirus Deep Orange.7z.remove
– 7tsp Papirus Grey.7z.remove
– 7tsp Papirus Magenta.7z.remove
– 7tsp Papirus Pink.7z.remove
– 7tsp Papirus Red.7z.remove
– 7tsp Papirus Teal.7z.remove
– 7tsp Papirus Violet.7z.remove
– CREDITS.txt
– preview.png
– READ ME.txt

MUA ỦNG HỘ

Content missing

Likes:
0 0
Views:
29

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *