Gói biểu tượng Orian cho Windows 7/8.1/10

Mô tả

Gói biểu tượng Orian cho Windows 7/8.1/10

Bộ cài gói biểu tượng Orian cho Windows 7/8.1/10

File list

+ Extra
– Preview.bmp
Pack.ini
+ Resources
– fontext.dll.res
– imageres.dll.res
– imagesp1.dll.res
– timedate.cpl.res
– zipfldr.dll.res

 

MUA ỦNG HỘ

Content missing

Likes:
0 0
Views:
35

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *