Gói biểu tượng Material Catppuccin cho Windows 10

Mô tả

Gói biểu tượng Material Catppuccin cho Windows 10

Các chủ đề biểu tượng Material cho Linux. Đã chuyển đổi và đóng gói chúng để sử dụng với  GUI 7TSP  trên Windows 10 (1903 +).

Nhiều  hình nền hơn * miễn phí để chỉnh sửa trình cài đặt biểu tượng 7tsp hoặc yêu cầu thay đổi với các ý tưởng thiết kế khác.

 

MUA ỦNG HỘ

Content missing

Likes:
0 0
Views:
25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *