Gói biểu tượng Elysh cho Windows 10/11

Mô tả

Gói biểu tượng Elysh cho Windows 10/11

Bộ cài các gói biểu tượng ( iconpack) Elysh thay đổi icon hệ thống và thư mục cho Windows 10/11

File list

-computer.ico
-link.ico
5.ico
6.ico
+ About
– delete-iconcache.cmd
– disable-folder-thumbnail.reg
– fix-missing-icons.reg
– README.txt
– refresh-start-icons.cmd
– replace-arial-font.reg
– restore-ico-preview.reg
computer-book.ico
computer.ico
desktop.ico
drive-c.ico
drive-optical.ico
drive.ico
folder-desktop.ico
folder-documents.ico
folder-download.ico
folder-home.ico
folder-music.ico
folder-open.ico
folder-pictures.ico
folder-publicshare.ico
folder-recent.ico
folder-remote.ico
folder-templates.ico
folder-videos.ico
folder.ico
+ Icons
– archive-manager.ico
– audio-player.ico
– calculator.ico
– camera-web.ico
– chrome.ico
– inkscape.ico
– input-gaming.ico
– input-keyboard.ico
– input-mouse.ico
– internet-chat.ico
– internet-mail.ico
– internet-web-browser.ico
– network-firewall.ico
– network-vpn.ico
– network-wireless.ico
– photo-editor.ico
– photo-viewer.ico
– photoshop.ico
– preferences-accounts.ico
– preferences-color.ico
– preferences-desktop.ico
– preferences-power.ico
– preferences-privacy.ico
– preferences-time.ico
– software-install.ico
– terminal.ico
– text-editor.ico
– vbox.ico
– video-player.ico
– xshell.ico
– xterm.ico
link.ico
media.ico
network.ico
pack.ini
+ Resources
– color.cmd
+ DarkMode
– ToDo.txt
– extract.cmd
– imageres.dll.mun.res
– reshack.cmd
starred.ico
trash-full.ico
trash.ico

 

MUA ỦNG HỘ

Content missing

Likes:
0 0
Views:
30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *