Gói biểu tượng Cyperaceae cho Windows 10/11

Mô tả

Gói biểu tượng Cyperaceae cho Windows 10/11

Cài đặt gói biểu tượng ( iconpack) Cyperaceae thay đổi toàn bộ icon hệ thống và thư mục trên Windows 10/11

File list

+ 7TSP Cyperaceae Icons
+ 7TSP Cyperaceae Icons Installer
– 7TSP Cyperaceae.7z remove
+ Optional – Disable icon thumbnails
– disable_folder_thumbs.reg
– enable_folder_thumbs.reg
– Readme.txt
– Reload Icons.exe remove
– Readme.txt
+ Extras
– About.txt
+ icons
– add-folders-to-archive.ico
– aim.ico
– alarm.ico
– amarok_artist.ico
– application-7zip.ico
– application-audio.ico
– application-community.ico
– application-document.ico
– application-executable.ico
– application-ffDiaporama.ico
– application-font.ico
– application-menu.ico
– application-ram.ico
– application-relaxng.ico
– application-text.ico
– application-users.ico
– application-vnd.insync.link.drive.form.ico
– application-vnd.recordare.musicxml.ico
– application-vnd.wordperfect.ico
– application-x-ar.ico
– application-x-gnome-saved-search.ico
– applications-3D.ico
– applications-accessories.ico
– applications-arcade.ico
– applications-astronomy.ico
– applications-biology.ico
– applications-boardgames.ico
– applications-cardgames.ico
– applications-chat.ico
– applications-debugging.ico
– applications-development.ico
– applications-drawing.ico
– applications-education.ico
– applications-electronics.ico
– applications-engineering.ico
– applications-filesharing.ico
– applications-fonts.ico
– applications-games.ico
– applications-geography.ico
– applications-geology.ico
– applications-graphics.ico
– applications-haskell.ico
– applications-ide.ico
– applications-interfacedesign.ico
– applications-internet.ico
– applications-java.ico
– applications-libraries.ico
– applications-lisp.ico
– applications-mail.ico
– applications-mathematics.ico
– applications-monodevelopment.ico
– applications-multimedia.ico
– applications-ocaml.ico
– applications-office.ico
– applications-other.ico
– applications-painting.ico
– applications-perl.ico
– applications-photography.ico
– applications-physics.ico
– applications-profiling.ico
– applications-publishing.ico
– applications-puzzles.ico
– applications-python.ico
– applications-ruby.ico
– applications-science.ico
– applications-simulation.ico
– applications-sports.ico
– applications-system.ico
– applications-utilities.ico
– applications-versioncontrol.ico
– applications-viewers.ico
– audio-headphones.ico
– audio-headset.ico
– audio-input-microphone.ico
– audio-speakers.ico
– audio-x-smart-playlist.ico
– audiocard.ico
– block-device.ico
– camera-web.ico
– camera.ico
– cdrom_unmount.ico
– computer-apple-ipad.ico
– computer-laptop.ico
– computer.ico
– configuration_section.ico
– cpu.ico
– cups.ico
– custom-fileopen.ico
– custom-folder-art.ico
– custom-folder-books.ico
– custom-folder-cloud.ico
– custom-folder-copy.ico
– custom-folder-documents.ico
– custom-folder-download.ico
– custom-folder-dropbox.ico
– custom-folder-google-drive.ico
– custom-folder-hdd.ico
– custom-folder-move.ico
– custom-folder-music.ico
– custom-folder-open.ico
– custom-folder-pictures.ico
– custom-folder-projects.ico
– custom-folder-publicshare.ico
– custom-folder-recent.ico
– custom-folder-rss.ico
– custom-folder-steam.ico
– custom-folder-system.ico
– custom-folder-templates.ico
– custom-folder-ubuntu.ico
– custom-folder-video.ico
– custom-folder-vm.ico
– custom-folder-wine.ico
– custom-folder.ico
– custom-network.ico
– custom-user-desktop.ico
– custom-user-home.ico
– device_mem.ico
– device_usb.ico
– display.ico
– document-open-recent.ico
– documentation_help.ico
– drive-cdrom.ico
– drive-multidisk.ico
– drive-removable-media-usb.ico
– dvd_unmount.ico
– edit-find.ico
– facebook.ico
– floppy.ico
– gddoc.ico
– gnome-applications.ico
– gnome-dev-cdrom-audio.ico
– gnome-dev-ethernet.ico
– gnome-dev-ipod.ico
– gnome-dev-jazdisk.ico
– gnome-dev-keyboard.ico
– gnome-dev-media-cf.ico
– gnome-dev-media-ms.ico
– gnome-dev-media-sdmmc.ico
– gnome-dev-media-sm.ico
– gnome-dev-mouse-ball.ico
– gnome-dev-network.ico
– gnome-dev-pcmcia.ico
– gnome-dev-wavelan.ico
– gnome-devel.ico
– gnome-fs-bookmark-missing.ico
– gnome-fs-loading-icon.ico
– gnome-graphics.ico
– gnome-mime-text-x-authors.ico
– gnome-multimedia.ico
– gnome-phone-manager.ico
– gnome-settings.ico
– gnome-stock-mic.ico
– gnome-system.ico
– gnome-util.ico
– goa-account-exchange.ico
– goa-account-flickr.ico
– goa-account-foursquare.ico
– goa-account-google.ico
– goa-account-kerberos.ico
– goa-account-lastfm.ico
– goa-account-live.ico
– goa-account-owncloud.ico
– goa-account-pocket.ico
– goa-account-twitter.ico
– goa-account-yahoo.ico
– i-network-printer.ico
– icq.ico
– im-nov.ico
– input-gaming.ico
– input-touchpad.ico
– internet-radio.ico
– jabber.ico
– jockey.ico
– kcontrol.ico
– library-audiobook.ico
– library-places.ico
– library-podcast.ico
– mail-inbox.ico
– mail-mailbox.ico
– mail-outbox.ico
– mail-sent.ico
– media-tape.ico
– network-vpn.ico
– network_fs.ico
– package_development.ico
– package_games.ico
– package_graphics.ico
– package_office.ico
– package_system.ico
– pda.ico
– people-nearby.ico
– playlist-generator.ico
– ppa.ico
– preferences-autocompletion.ico
– preferences-bluetooth.ico
– preferences-calendar-and-tasks.ico
– preferences-certificates.ico
– preferences-composer.ico
– preferences-desktop-accessibility.ico
– preferences-desktop-display.ico
– preferences-desktop-font.ico
– preferences-desktop-gaming.ico
– preferences-desktop-keyboard.ico
– preferences-desktop-peripherals-directory.ico
– preferences-desktop-personal-directory.ico
– preferences-desktop-personal.ico
– preferences-desktop-plasma.ico
– preferences-desktop.ico
– preferences-gtk-config.ico
– preferences-mail-accounts.ico
– preferences-mail.ico
– preferences-other.ico
– preferences-system-bluetooth.ico
– preferences-system-directory.ico
– preferences-system-network-proxy.ico
– preferences-system-network.ico
– preferences-system-power.ico
– preferences-system-privacy.ico
– preferences-system-time.ico
– preferences-system-windows.ico
– preferences-system.ico
– rating.ico
– redhat-games.ico
– redhat-graphics.ico
– redhat-office.ico
– redhat-preferences.ico
– redhat-system_tools.ico
– resource-group.ico
– scanner.ico
– server.ico
– smartphone.ico
– start-here.ico
– system-help.ico
– system_section.ico
– trashcan_empty.ico
– trashcan_full.ico
– Untitled-2 (2).ico
– Untitled-4.ico
+ Wallpapers
– aaron-burden-uyJ-osS2YQI-unsplash.jpg
– because_spring_also_v3_desktop.jpg
– download (2).jfif
– fAzWTbu.jpg
– green-and-brown-glow-29307-1920×1080.jpg
– itBqAfV.png
– pine_glitch_by_netghost.png
– Preview.png
– Readme.txt

MUA ỦNG HỘ

Content missing

Likes:
0 0
Views:
28

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *