Gói biểu tượng Blue cho Windows 10

Mô tả

Gói biểu tượng Blue cho Windows 10

Bộ cài đặt gói biểu tượng icon Windows 10 Blue sử dụng công cụ 7tsp

Gói biểu tượng Blue cho Windows 10

File list

+ Extra
– Preview.bmp
Pack.ini
+ Resources
– accessibilitycpl.dll.res
– aclui.dll.res
– ActionCenter.dll.res
– autoplay.dll.res
– basebrd.dll.res
– batmeter.dll.res
– cleanmgr.exe.res
– cmd.exe.res
– cscui.dll.res
– DDORes.dll.res
– DeviceCenter.dll.res
– devmgr.dll.res
– dfrgui.exe.res
– Display.dll.res
– dmdskres.dll.res
– explorer.exe.res
– ExplorerFrame.dll.res
– fontext.dll.res
– fvecpl.dll.res
– HelpPane.exe.res
– imageres.dll.res
– intl.cpl.res
– isoburn.exe.res
– main.cpl.res
– mmres.dll.res

 

 

MUA ỦNG HỘ

Content missing

Likes:
0 0
Views:
45

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *