Gói biểu tượng ARC Light cho Windows 10

Mô tả

Gói biểu tượng ARC Light cho Windows 10

Bộ ARC Light dành cho 7tsp tái tạo một phong cách tuyệt vời trên máy tính để bàn, tương tự như Mac OS

File list

+ Extra
– Preview.png
Pack.ini
+ Resources
– imageres.dll.res
– imagesp1.dll.res
– zipfldr.dll.res

 

MUA ỦNG HỘ

Content missing

Likes:
0 0
Views:
36

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *