Bộ Multimedia & Graphic AIO Software 2022 – Bộ cài đặt các phần mềm đa phương tiện và đồ họa

150.000

Bộ Multimedia AIO Software 2022  là bộ cài đặt các phần mềm đa phương tiện và đồ họa như Adobe, Graphic Desgin, Multimedia…tất cả trong cùng một gói ứng dụng.

Bộ ứng được chia là 2 gói khác nhau cho người dùng tùy chọn để cài đặt

  1. Bộ Full ứng dụng : Gồm tất cả sản phẩm Adobe và các phần mềm độ họa, thiết kế, dựng video…
  2. Bộ Adobe : Chỉ các ứng dụng của Adobe

Mua ngay Đọc tiếp