Bộ Multimedia & Graphic AIO Software 2022 – Bộ cài đặt các phần mềm đa phương tiện và đồ họa

Bộ Multimedia AIO Software 2022  là bộ cài đặt các phần mềm đa phương tiện và đồ họa như Adobe, Graphic Desgin, Multimedia…tất cả trong cùng một gói ứng dụng.

Bộ ứng được chia là 2 gói khác nhau cho người dùng tùy chọn để cài đặt

  1. Bộ Full ứng dụng : Gồm tất cả sản phẩm Adobe và các phần mềm độ họa, thiết kế, dựng video…
  2. Bộ Adobe : Chỉ các ứng dụng của Adobe

150.000

Bộ Multimedia AIO Software 2022  là bộ cài đặt các phần mềm đa phương tiện và đồ họa như Adobe, Graphic Desgin, Multimedia…tất cả trong cùng một gói ứng dụng.

Bộ ứng được chia là 2 gói khác nhau cho người dùng tùy chọn để cài đặt

  1. Bộ Full ứng dụng : Gồm tất cả sản phẩm Adobe và các phần mềm độ họa, thiết kế, dựng video…
  2. Bộ Adobe : Chỉ các ứng dụng của Adobe

Mô tả

Bộ Multimedia & Graphic AIO Software 2022 – Bộ cài đặt các phần mềm đa phương tiện và đồ họa

Bộ Multimedia AIO Software 2022  là bộ cài đặt các phần mềm đa phương tiện và đồ họa như Adobe, Graphic Desgin, Multimedia…tất cả trong cùng một gói ứng dụng.

Bộ ứng dụng bao gồm các phần mềm được kích hoạt sẵn ( Pre-Active & Silent – Repack ) thuận tiện cho người dùng cài đặt phần mềm nhanh mõi khi cài lại Windows hoặc dành cho anh em KTV máy tính…

 

  1. Bộ Full ứng dụng : Gồm tất cả sản phẩm Adobe và các phần mềm độ họa, thiết kế, dựng video…

Để sử dụng bộ Multimedia AIO Software 2022 full này vui lòng ủng hộ Admin mua nó với giá chỉ 150k.

Nhấn vào nút mua ngay bên dưới hoặc các thông tin thanh toán bên dưới

Bộ Multimedia & Graphic AIO Software 2022 – Bộ cài đặt các phần mềm đa phương tiện và đồ họa

Thanh toán nhanh qua Mono 

Thanh toán qua tài khoản 

  • Tên: Nguyễn Hoài Minh 
  • Số tài khoản : 0601000484190
  • Ngân hàng Vietcombank

Thanh toán qua Paypal : https://www.paypal.me/baominh

Sau khi nhận được thanh toán chúng tôi sẽ gửi link tải qua Email hoặc Messenger, Telegram…

 

Liên hệ 

Quyền lợi khi mua là bạn nhận được cập nhật khi có phần mềm mới hay nâng cấp mới qua Email

MUA ỦNG HỘ

Content missing

Likes:
0 0
Views:
372

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *