7TSP GUI 2019 Edition – Công cụ cài đặt iconpack cho Windows

7TSP GUI 2019 Edition – Công cụ cài đặt iconpack cho Windows

Các tính năng:

7TSP là di động, không cần cài đặt.
Có thể sửa đổi hoàn chỉnh hơn.
Vá nhanh hơn.
Vá bất kỳ tệp nào ở định dạng * .res.
7TSP  biết tất cả các vị trí tệp, chỉ cần thả tệp * .res của bạn vào thư mục tài nguyên trong gói của bạn và 7TSP sẽ tìm ra.

Các tính năng của Windows 8, 8.1, 10:

Không bao giờ vá lỗi explorer.exe và shell32.dll trên hệ thống windows 8, 8.1 và 10 ngay cả khi tệp res tồn tại trong gói đã sử dụng.
Quy trình sao lưu kiểm tra và lưu tất cả các phiên bản tệp để phát hiện các thay đổi cập nhật cửa sổ.
Bản vá các tệp .mun cần thiết để cài đặt biểu tượng / gói biểu tượng tùy chỉnh trên các bản dựng windows 10 1903 trở lên.
Khả năng tương thích ngược dòng mang đến sự hỗ trợ cho đến các bản dựng Windows 10 20H1.

 

MUA ỦNG HỘ